100 lat Zakładu Bydgoszcz

1920-2020

logo
100 lat Zakładu Bydgoszcz

Droga ku Nowoczesności

1920-1949

logo
Droga ku Nowoczesności

Wzrost i rozwój

1950-2002

logo
Wzrost i rozwój

Technologie i Innowacje

2003-2020

logo
Technologie i Innowacje

Łączymy globalnie

Historia produkcji kabli w zakładzie w Bydgoszczy to wiele ważnych i przełomowych wydarzeń. Dla nas najistotniejsze są te, które wiążą się bezpośrednio z polskim przemysłem i rozwojem spółki TELE-FONIKA Kable. Kluczowe w tym kontekście są pionierskie lata 20. oraz rok 2003, w których podejmowane były strategiczne decyzje o budowie silnej polskiej, a zarazem globalnej marki i jej dalszym rozwoju. Pomimo upływu lat i zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego jesteśmy przekonani, że warto inwestować w polski przemysł, wspierać rozwijanie i wdrażanie nowych technologii oraz systematycznie zwiększać potencjał produkcyjny.

Naszym niezmiennym priorytetem jest stabilny wzrost oparty na zrównoważonym rozwoju. Oznacza to, że w procesach produkcyjnych wykorzystujemy zasoby w sposób racjonalny i oszczędny, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. Wprowadzamy przyjazne dla środowiska (zielone) technologie, jak również efektywne i inteligentne (zautomatyzowane) linie produkcyjne. Dostarczamy sprawdzone i solidne rozwiązania do różnorodnych zastosowań technologicznych, które pozwalają na efektywne dopasowanie naszych kabli i przewodów do kompletnych konstrukcji, zapewniając ich niezakłócone funkcjonowanie. Dzięki zaangażowaniu i pasji tysięcy pracowników jesteśmy obecni podczas realizacji najważniejszych inwestycji energetycznych na świecie.

Jubileusz 100 – lecia Zakładu Bydgoszcz jest okazją do podkreślenia wielkości i prężności polskiego przemysłu kablowego, doświadczenia i mądrości ludzi, którzy w przeszłości kierowali tym przemysłem, przyjąwszy szeroki horyzont czasowy, a także tych, którzy po 100 latach od powstania pierwszej kablowni w Polsce nadal rozwijają ten sektor.

Zobacz kronikę wideo